Καρδιολογία του Αθλητισμού (Sports Cardiology)

 Η καρδιολογία του αθλητισμού ενσωματώνει πολλές υποειδικότητες της καρδιολογίας, όπως είναι οι απεικονιστικές τεχνικές (υπερηχοκαρδιογραφία, μαγνητική τομογραφία καρδιάς κλπ), ηλεκτροφυσιολογία και άλλες, με κοινό προαπαιτούμενο την κλινική καρδιολογία. Οι καρδιολόγοι που εμπλέκονται σε αυτό το πεδίο οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τις μεταβολές που επάγει η άσκηση στην καρδιά και με τη διάκρισή τους από διάφορες παθολογικές οντότητες. Παρότι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος έχει χαμηλή επίπτωση στον αθλητικό πληθυσμό (1 ανά 50.000 – 80.000 σε αθλητές ηλικίας 14 έως 35 ετών), ο προαθλητικός έλεγχος κατέχει κεντρική θέση στις δραστηριότητες της καρδιολογίας του αθλητισμού και οφείλει να διενεργείται με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Σημαντικός είναι ο ρόλος της καρδιολογίας του αθλητισμού στην εκτίμηση και αντιμετώπιση του αθλούμενου που παρουσιάζει συμπτώματα σχετιζόμενα με την άσκηση.

Εισαγωγή στην Καρδιολογία του Αθλητισμού

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τα άτομα που αθλούνται πρέπει να υποβάλλονται σε κάποιας μορφής ιατρικό έλεγχο, με σκοπό να εξακριβωθεί αν κάποια καρδιακή ή άλλη πάθηση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής βλάβης και, κατά συνέπεια, επηρεάζει τη δυνατότητα συμμετοχής με ασφάλεια στην αθλητική δραστηριότητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα άσκησης δεν επηρεάζεται μόνο από καρδιακές παθήσεις, αλλά και από σειρά άλλων παθήσεων, η σημασία των οποίων στη συγκεκριμένη περίπτωση προσδιορίζεται όχι μόνο από τη βαρύτητα της πάθησης, αλλά και από το είδος της άσκησης. Είναι πιθανό κάποιο νόσημα ν’ αποτελεί αντένδειξη για συμμετοχή σε συγκεκριμένο είδος άθλησης, ενώ δεν επηρεάζει τη συμμετοχή σε κάποια άλλα. Ο προαθλητικός έλεγχος δεν είναι μια απλή εξέταση ρουτίνας, αλλά αποτελεί σύμπλοκη διαδικασία και σημαντική πρόκληση για τον κλινικό ιατρό.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

(ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ)

Στενά συνδεδεμένη με τη δραστηριότητα αυτή αποτελεί η διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών καρδιαγγειακών παθήσεων στις οποίες περιλαμβάνονται μυοκαρδιοπάθειες (υπερτροφική, διατατική κ.ά.), αρρυθμιολογικά σύνδρομα και άλλες συναφείς παθήσεις που σχετίζονται με τον αιφνίδιο θάνατο των αθλητών και των νέων γενικότερα.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

  • Εφαρμογή προαθλητικού ελέγχου βασισμένου στα νεώτερα κριτήρια, που στηρίζονται στην πλήρη αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν από το λεπτομερές ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ορθολογική αξιοποίηση όλων των υπόλοιπων διαγνωστικών μέσων (υπερηχοκαρδιογράφημα, καταγραφές ρυθμού και πίεσης κλπ), έτσι ώστε η ενδελεχής ανίχνευση όλων των παθήσεων να γίνεται στοχευμένα,χωρίς άσκοπη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων για τους εξεταζομένους με δυνατότητα ψηφιακής καταχώρισης του κλινικού και παρακλινικού ελέγχου, παρέχοντας δυνατότητα αξιόπιστης διαχρονικής παρακολούθησης.
  • Παροχή εξειδικευμένων οδηγιών προσαρμοσμένων όχι μόνο στα καρδιολογικά   χαρακτηριστικά των αθλουμένων, αλλά και στα διάφορα είδη άθλησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συμβουλευτική σε ότι αφορά το είδος αλλά και την ένταση της άθλησης σε άτομα με προϋπάρχοντα καρδιολογικά προβλήματα. Προγράμματα αποκατάστασης σχεδιασμένα στις ιδιαιτερότητες
  • Ιατρική προαγωνιστική υποστήριξη σε οργανωμένα πρωταθλήματα διαφόρων σπορ.
  • Αξιοποίηση σύνδεσης με το κέντρο Saint George’ s University Hospital of London, από τα επιδραστικότερα κέντρα του κόσμου στο χώρο της καρδιολογίας του αθλητισμού, στο οποίο αποκτήσαμε πιστοποίηση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ

«Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click εδώ  ( Ερωτηματολόγιο Αθλούμενου ), συμπληρώστε το και αποστείλετε το στο info@healthcare.gr ή μπορείτε να το προσκομίσετε την ημέρα της εξέτασης»


    Κλείστε Ραντεβού    Στοιχεία Επικοινωνίας