Καρδιολογία του Αθλητισμού (Sports Cardiology)

Η καρδιολογία του αθλητισμού ενσωματώνει πολλές υποειδικότητες της καρδιολογίας, όπως είναι οι απεικονιστικές τεχνικές (υπερηχοκαρδιογραφία, μαγνητική τομογραφία καρδιάς κλπ), ηλεκτροφυσιολογία και άλλες, με κοινό προαπαιτούμενο την κλινική καρδιολογία. Οι καρδιολόγοι που εμπλέκονται σε αυτό το πεδίο οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τις μεταβολές που επάγει η άσκηση στην καρδιά και με τη διάκρισή τους από διάφορες παθολογικές οντότητες. Παρότι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος έχει χαμηλή επίπτωση στον αθλητικό πληθυσμό (1 ανά 50.000 – 80.000 σε αθλητές ηλικίας 14 έως 35 ετών), ο προαθλητικός έλεγχος κατέχει κεντρική θέση στις δραστηριότητες της καρδιολογίας του αθλητισμού και οφείλει να διενεργείται με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Σημαντικός είναι ο ρόλος της καρδιολογίας του αθλητισμού στην εκτίμηση και αντιμετώπιση του αθλούμενου που παρουσιάζει συμπτώματα σχετιζόμενα με την άσκηση.

Επιπρόσθετα, η συνταγογράφηση της άσκησης στο πλαίσιο προγραμμάτων αποκατάστασης αποτελεί σημαντικό τμήμα της θεραπείας, όχι μόνο καρδιακών (στεφανιαία νόσος-ιστορικό εμφράγματος,αρτηριακή υπέρταση, βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες, παθήσεις αορτής, κλπ), αλλά και πολλών άλλων παθήσεων. Η άσκηση αποτελεί κεντρικό πόλο της ζωής σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα του πληθυσμού, που περιλαμβάνει από ανταγωνιστικούς αθλητές, μέχρι άτομα που εμπλέκονται σε επαγγελματικό επίπεδο, όπως οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί. Οι επιδράσεις της μακροχρόνιας άσκησης σε αυτές, αλλά και σε πολλές ανάλογες ομάδες, αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για την αθλητική καρδιολογία. Τέλος, η βελτίωση της αθλητικής απόδοσης με φυσικά μέσα ή με μη επιτρεπόμενες ουσίες, συνιστά μία πραγματικότητα την οποία ο καρδιολόγος που ασχολείται με την άθληση οφείλει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει, ενημερώνοντας αξιόπιστα τον αθλούμενο.

Γενική αρχή που φαίνεται τα τελευταία χρόνια να επικρατεί σε σχέση με τη συμβουλευτική για την ασφαλή άσκηση, αποτελεί η ενεργητική συμμετοχή όλων των μερών στη λήψη αποφάσεων (αθλητής, ιατρός, προπονητής, οικογένεια), πρακτική που μπορεί να είναι απαραίτητη σε αρκετές περιπτώσεις.

Ο ιστότοπος φιλοδοξεί να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες και υποστήριξη για όλα τα προαναφερθέντα θέματα, με την επικουρία της εξειδίκευσης σε ένα από τα εγκυρότερα κέντρα παγκοσμίως (St George’s University Hospital, London, UK), αλλά και της πολυετούς κλινικής καρδιολογικής εμπειρίας.