Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  1. Ιστότοπος Καρδιολόγου Γ Σταυρουλάκη www.heartcare.gr.
  2. EAPC Sports Cardiology and Exercise Section. https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/European-Association-of-Preventive-Cardiology-(EAPC)/About/Sports-Cardiology-and-Exercise-Section
  3. Cardiac Risk in the Young. https://www.c-r-y.org.uk/
  4. Exercise is Medicine-Greece. https://exerciseismedicine.gr/