ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΑ 37. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΑΥΤΟ;

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΑ 37. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΑΥΤΟ;

Ο Ίκερ Κασίγιας υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου παρότι είναι μόλις 37 ετών, υποβάλλεται διαρκώς σε εξετάσεις και κάνει καλή ζωή. Πώς είναι δυνατό αυτό, είναι το ερώτημα που βρίσκεται στα χείλη όσων άκουσαν την είδηση. Η δημοσιοποίηση ανάλογων περιστατικών και κυρίως περιστατικών αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σε αθλητές ή νέους ανθρώπους γενικότερα, προκαλεί συνήθως έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία, καθώς τα άτομα αυτά θεωρούνται απόλυτα υγιή. Οι ευνοϊκές επιδράσεις του αθλητισμού στην υγεία είναι απόλυτα τεκμηριωμένες και ευρύτερα γνωστές. Παρ’ όλα αυτά οι αθλητές μπορεί να παρουσιάζουν καρδιακές παθήσεις ή συγγενείς ανωμαλίες οι οποίες μπορεί να προδιαθέτουν σε καρδιακά προβλήματα. Η ηλικία, το είδος και η ένταση ενασχόλησης με το εκάστοτε είδος άθλησης οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του προαθλητικού ελέγχου και στην καρδιολογική παρακολούθηση των αθλητών.
Ο πρόσφατος νόμος που υιοθετήθηκε στην Ελλάδα για να καθορίσει το κανονιστικό πλαίσιο για τον προαθλητικό έλεγχο, προβλέπει ότι όσοι συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες ως μέλη αθλητικών συλλόγων (ανεξαρτήτως ηλικίας και είδους δραστηριότητας) εξετάζονται υποχρεωτικά από καρδιολόγο, ο οποίος και παρέχει την αντίστοιχη έγκριση. Παρ΄ ότι πρόκειται για μια κίνηση στη σωστή κατεύθυνση, εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή αντίληψη για το θέμα, υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία ίσως χρειάζονται περισσότερες διευκρινίσεις και βελτιώσεις. Οι ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρονται σε αθλητές ηλικίας μεγαλύτερης των 14 ετών, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για παιδιά μικρότερης ηλικίας. Είναι πιθανό ότι ο έλεγχος σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 14 ετών θα οδηγήσει σε αρκετές μη απαραίτητες εξετάσεις, ή ακόμα και εσφαλμένους αποκλεισμούς, υπογραμμίζοντας ενδεχομένως το ρόλο των ειδικών, όχι μόνο για την πρωταρχική ανάγκη της αναγνώρισης επικίνδυνων για την υγεία καταστάσεων, αλλά και για τη μείωση φαινομένων δημιουργίας αδικαιολόγητης ανησυχίας και άγχους σε οικογένειες. Από την άλλη, σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 35 ετών συχνότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας είναι η αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος (στενώσεις στεφανιαίων αγγείων/έμφραγμα, όπως στην περίπτωση του Κασίγιας). Εδώ η ιατρική πρόκληση συνίσταται στην εφαρμογή του κατάλληλου ελέγχου που θα μπορέσει να αναδείξει επικίνδυνα προβλήματα σε άτομα που μπορεί να έχουν άριστη φυσική κατάσταση και ιδιαίτερη ανοχή στην καταπόνηση. Αυτή η ιδιαίτερα αναπτυγμένη, σε σχέση με τους μη αθλούμενους, ανοχή στη φυσική καταπόνηση τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ακραία αθλητικά γεγονότα, αλλά και να παραβλέπουν ενδεχομένως ύποπτα συμπτώματα ή προϋπάρχοντες προδιαθεσικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Αυτή η ιδιαίτερα αναπτυγμένη, σε σχέση με τους μη αθλούμενους, ανοχή στη φυσική καταπόνηση τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ακραία αθλητικά γεγονότα, αλλά και να παραβλέπουν ενδεχομένως ύποπτα συμπτώματα ή προϋπάρχοντες προδιαθεσικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι κλασσικές εξετάσεις που διενεργούνται για την ανίχνευση της στεφανιαίας νόσου, όπως η δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα, ενδεχομένως χρειάζονται ορισμένες τροποποιήσεις όταν εφαρμόζονται σε ιδιαίτερα γυμνασμένα άτομα. Επίσης, η εισαγωγή νεότερων απεικονιστικών τεχνικών (αξονική στεφανιογραφία, μαγνητική τομογραφία, υπερηχογραφικές τεχνικές κλπ) αποτελεί χρήσιμη εναλλακτική επιλογή σε επιλεγμένες περιπτώσεις.