Άσκηση με ασφάλεια

Η ομάδα εργασίας Αθλητικής Καρδιολογίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας δημοσίευσε πρόσφατα κατευθυντήριες οδηγίες για την άσκηση σε ασθενείς με προϋπάρχουσες καρδιαγγειακές παθήσεις.  Οι λεπτομερείς οδηγίες που παρέχουν, συμβάλλουν αποφασιστικά στην δυνατότητα άσκησης με ασφάλεια σε ασθενείς με ήπια ή σοβαρά καρδιακά προβλήματα. Η μέτριας έντασης φυσική άσκηση πρέπει να ενθαρρύνεται σε όλα τα άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις. Ενδελεχής διαστρωμάτωση κινδύνου και κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία αποτελούν προ απαιτούμενα  για τη συνταγογράφηση εντονότερης δραστηριότητας. Οι ασθενείς θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα άσκησης που θα ακολουθήσουν.

Σχετικός σύνδεσμος https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaa605/5898937