Άσκηση και καρδιά | Ομιλία

Άσκηση και καρδιά | Ομιλία

Ομιλία με θέμα “Άσκηση και καρδιά” στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  «Άθληση και Υγεία»  της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ,το οποίο υποστηρίζεται από το Κέντρο Αθλητικής Αριστείας (Sports Excellence,  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) και επιβλέπεται επιστημονικά από την Α’ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (ιατροί, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές και) σχετικά με την κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν την άσκηση και το σχεδιασμό συμβουλευτικών παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της αθλητικής απόδοσης.

Τα αντικείμενα εκμάθησης που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος,  την Φυσιολογία της άσκησης και την καρδιακή λειτουργία, τις Ευνοϊκές και τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιδράσεις  άσκησης, τον Προαθλητικό έλεγχο και την πρόληψη του Αιφνίδιου καρδιακού θανάτου νέων/αθλητών, καθώς και τον ρόλο της άσκησης ως θεραπευτικού μέσου στο πλαίσιο προγραμμάτων Καρδιακής αποκατάστασης